Home » About

About

Bakkalchatv is an independent media outlet. It is owned and managed by the Oromia Global Media. The Oromo Global Media (OGM) is a non-governmental and nonpartisan media organization incorporated and registered in Norway in 2014. It is operated by a board of directors and administrative staff under the direction of Executive Director. OGM maintains the highest standards and principles of international media outlets.

Although the Oromo nation is the single largest nation in the horn of Africa, there has not been any independent Oromo television station broadcasting 24/7. Making the Oromo nation one of the most under-privileged and under-served nations, the impact of this gap has been profoundly visible in every sector of life.

Thus, Bakkalchatv strives to closing this gap by informing, educating, entertaining, engaging and networking Oromos at home and abroad. In its 24/7 broadcasting service to Oromia and the world on apstar satellite and internate, Bakkalchatv presents factual and balanced news and information, promote and nourish Oromo language, culture, art and literature. Moreover, bakkalchatv produces quality multidimensional programs of entertainment, business, talk shows, education, documentaries, health and environment, children, science and technology, and sports.

Comments (3)

  1. Falmata Ashabir Gammachuu says:

    Midian Rasaasa diinaati. Akkasumas daandii ittiin Adunyaan kessumeesanii enyummaa ofii itti calaqissisani waan ta`eef nuti Oromoonni hojilee adunyaaf hojjene % 5 hin mul`anne kun sababiin isaa dhiibbaa mootummota hattoota kadhattootaan nurra ga`aa ture . fakeenyaaf nuti Oromoonni Adunyaaf dimookiraasii (gada system ), tireeningii mandeellaa(taddessaa birruu),poverty reduction(pro.Gabbisaa Ejetaa),un beliable event(miila duwwaa ABABE BIQILAA)FI KKF ADUNYAAN NUUF HIN BEEKU GARUU habashooni hanaan beekaman midia irra taa`anii fococu, nu dhuksu mee kan akka oromoo adunyaaf shoora taphate jiraa,,,,,maaf hin mul`nne kan jedhuuf rakkoo midiati .kanafuu TV BAKKALCHAA galata guddaa ummta adunyaaf ibsa.

    • Falmata Ashabir Gammachuu says:

      Ummanni oromoo tarreewwan siyaasaa, amantii,akkasumas hawaasaa adunyaaf qabu haguugamee mul`ata jechuun dhimma oromiyaa osoo hin taane dhimma adunyaaf shoora cimaa ba`aa osoo jirruu GAADIDDUU keenyatu mu`ata jechuudha. kan nutti gadesiisa midia dhabuu keenya.Tiiviin Ethiopia Ol antumaa ummta kaabaa qofa afuuraa citee lalabaa olee bula keenya garuu akka JIMAA yoommuu bibiqiltte ciranii nu qama`u, nu alaanfatu .Gaaffii tokkon qaba Japan Ababee Biqilaa Akka rabbitti wagga wagaan sagaduuf garuu kun hin mul`atu MAANDEELAAN du`a jalaa kan baase ummata oromooti, nuti ifaa adunyaati garuu enyutu nuuf lalalabaa reee…..shiftaa akka TEEDIROOS dubartiin oromoo WARQITUUN morma irraa murte garuu waan guddaa godhanii mataatti batanii adeemu ,,,,,,,,,,,,,,, akka garaa hin ta`u………..galatoomaa TV BAKKALCHAA!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>